eFlexFuel ja ilmasto

Johdanto

Vertailemme tällä sivulla etanolipäivitystä sähkö- ja bensiiniautoihin. Vertailu kohdistuu sähköautoon, koska se on tunnetuin ekologisen yksityisautoilun vaihtoehto. Haluamme tehdä selväksi, että sähköautojen edut esimerkiksi hyötysuhteen kannalta ovat kiistattomat ja sähköauto on puhtaan sähkön Suomessa usein fossiilisia polttoaineita merkittävästi parempi vaihtoehto niin elinkaaripäästöjen kuin lähipäästöjenkin kannalta. Suomen tieliikenteen kehittämisen ja päästöjen vähentämisen kannalta olisi hyvä, että kaikkia vaihtoehtoisen käyttövoiman muotoja; sähkö-, etanoli-, kaasu- ja vetyautoja saataisiin autokantaan lisää.

Etanolipäivityksen ympäristöystävällisyys perustuu kiertotalousajatteluun. Suomessa myytävät RE85- ja EkoE85-polttoaineet ovat toisen sukupolven biopolttoaineita. Ne ovat siis valmistettu biojätteestä, joka muutenkin maatuessaan vapauttaisi hiilidioksidia ilmakehään. Etanolipolttoaineiden valmistus Suomessa noudattaa kaskadi-ajattelua, jossa raaka-aineita käytetään ensin korkeamman jalostusasteen tuotteisiin ja vasta kierrätetystä materiaalista tai tähteistä tehdään bioenergiaa. Suomessa ei siis harjoiteta esimerkiksi kasvienviljelyä, jossa sadon ensisijainen käyttötarkoitus olisivat biopolttoaineet. Suomessa ollaankin biopolttoaineiden kohdalla edelläkävijöitä, sillä kaikkien maailmalla myytävien biopolttoaineiden kohdalla näin ei ole.

Etanolipäivityksen kilpailukyky elinkaaripäästöjen kannalta perustuu myös jo valmistettujen hyödykkeiden käyttämiseen loppuun. Kun jo käytössä oleva bensiiniauto päivitetään etanolille, ei uutta autoa tarvitse valmistaa. Näin vielä täysin käyttökelpoinen, mutta fossiilista polttoainetta käyttävä ja suuren hiilijalanjälen omaava ajoveuvo muuttuu pienellä vaivalla ja pienillä päästöillä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi ajoneuvoksi.

Vertailumme ei ole tutkimus, vaan laskelma, jossa hyödynnetään eri organisaatioiden tekemiä tutkimuksia. Olemme käyttäneet laskelmassa keskiarvoja. Esimerkiksi bensiini- ja sähköauton valmistuksen aikaisissa päästöissä keskiarvot toimivat jonkin automallin eduksi ja toisen haitaksi.

CO2-päästöjen elinkaarivertailu

Kuvaajasta 1. ilmenee erilaisten autoilun vaihtoehtojen valmistuksen ja ajosuoritteen aikaiset päästöt CO2-tonneina ilmoitettuna. Olemme käyttäneet laskelmassamme vuonna 2000, 2007 ja 2015 ensirekisteröityjen bensiiniautojen keskimäärisiä CO2-päästöjä ja bioetanoliauton kohdalla eFlexFuelin valmistuksen aikaisia päästöjä sekä VTT:n tutkimusta liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseista. Bioetanoliauton kohdalla olemme laskeneet mukaan keskimääräisen bensiiniauton valmistuksenaikaiset päästöt, vaikka etanolipävityksen kohdalla tämä ei olisi välttämätöntä.

Sähköautojen kohdalla olemme käyttäneet valmistajien ilmoittamia lukemia sekä Energiateollisuuden laskemaa sähköntuotannon keskipäästöä Suomessa vuosina 2016-2018. Sähköauton akkujen valmistamisen päästöt olemme poimineet keskiarvona. IVL Swedish Environmental Research Institute:n tutkimuksesta. Laskelmasta ilmenee, että etanolipäivitys on silloinkin erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto, kun sitä varten valmistetaan uusi bensiiniauto. USA:n ja EU:n sähköntuotannon keskipäästöt ovat kuvaajassa havainnollistamassa sähköntuotannon päästöjen merkitystä sähköautoilun hiilijalanjäljen kannalta.

Vertailusta käy ilmi, että jopa vanhasta bensiiniautosta päivitetty bioetanoliauto on ekologinen vaihtoehto sähköautoiluun verrattuna. Mitä uudempaan bensiiniautoon etanolipäivitys tehdään, sitä pienemmät elinkaaripäästöt ovat. Sähköautojen kohdalla huomataan, että akuston koko vaikuttaa voimakkaasti vaihtoehdon elinkaaripäästöjen määrään.

Lähteet sivun alaosassa.

10 v ajosuorite + valmistus, tonnia CO2 (kuvaaja 1)

Investointivertailu

Vertailussa tarkastellaan myös kahden eri liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävän ratkaisun hintojen eroja. Sähköauton keskihinnaksi on valittu 45 000 euroa ja etanolipäivityksen hinnaksi 450 euroa. Sähköautojen keskihinta perustuu Suomen myydyimpien (2016) sähköautomallien (Nissan LEAF, E-NV200, Tesla Moldel S ja Model X ja BMW i3) hintoihin. Etanolipäivityksen hinnaksi on valittu Suomen myydyin etanolipäivitys eFlexFuel, joka maksaa itse asennettuna 349 euroa ja valtuutetussa pisteessä asennutettuna noin 450-500 euroa.

Liikenteen tulevaisuutta suunnittelevien työryhmien esityksissä on useasti toistettu tavoite saada Suomeen 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan rahaa noin 11,25 miljardia euroa. Vastaavasti 250 000 auton etanolipäivityksiin rahaa tarvitaan noin 113 miljoonaa euroa eli noin 1% sähköautojen investointitarpeesta. Ratkaisujen kokonaishintojen vertailu löytyy kuvaajasta 2.

Kuvaajassa 3. tarkastellaan, paljonko ratkaisun hinta on per CO2-tonni – paljonko siis ratkaisua hyödyntäen tarvitaan yksityistä tai julkista rahaa, jotta kymmenen vuoden C02-elinkaaripäästöjä vähennetään yhdellä tonnilla. Sähköautoa käyttäen tarvitaan noin 5834 euron investointi per CO2-tonni ja etanolipäivitystä käyttäen hieman alle 21 euroa per CO2-tonni.

Huomioitavaa: Vertailulaskelmissa puhutaan ratkaisujen elinkaaripäästöistä, ei lähipäästöistä. Vaikka julkisuudessa monesti puhutaan näistä kahdesta samana asiana, on niillä ratkaiseva ero. Ilmastonmuutoksen kannalta on huomioitava juuri elinkaaripäästöt. Kaupunkien ilmanlaadun suhteen merkittävämpiä ovat puolestaan lähipäästöt.

Lähteet sivun alaosassa.

Yhteiskunnan 250 000 autosta maksama investointi miljardeissa euroissa (etanolipäivitys ja uusi sähköauto) (kuvaaja 2)

Yhteiskunnan maksama hinta elinkaaripäästövähenemästä per CO2 tonni (etanolipäivitys ja uusi sähköauto) (kuvaaja 3)

Lähteet

 1. Henkilöliikennetutkimus 2016 (julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lti_2018-01_henkiloliikennetutkimus_2016_web.pdf)
 2. Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2‐päästöt (energia.fi/files/1414/a_Sahkontuotannon_kk_polttoaineet_elo.pdf)
 3. Overview of electricity production and use in Europe (www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-2/assessment)
 4. MIT US Average Mix (carboncounter.com)
 5. The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries (www.ivl.se)
 6. Average carbon dioxide emissions from new passenger cars (www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/average-emissions-for-new-cars-4#tab-chart_1)
 7. Liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseet ja uudet liiketoimintakonseptit (www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2006/T2357.pdf)
 8. First European independent ev real range test press release autobest.org
 9. Auton elinkaaren aikaiset päästöt (www.aut.fi/ymparisto/auton_elinkaaren_aikaiset_paastot)

Laskelma

Laskelmassa ei ole huomioitu seuraavia tekijöitä

 • Sähkö- ja bensiiniauton kierrätyksen aikaiset päästöt.
 • Sähköauton akkujen kierrätyksestä johtuvat päästöt.
 • Autojen huoltotoimenpiteistä johtuvat päästöt.
 • Sähkönjakeluinfran kehittämisestä johtuvat päästöt.
 • Sähköautojen latauspisteinfran rakentamisesta johtuvat päästöt.
 • Sähköntuotantokapasiteetin kasvattamisesta johtuvat päästöt.
 • Etanolin tuotantokapasiteetin laajennuksesta johtuvat päästöt.
 • Olemassa olevien käyttövoimien tuotannosta johtuvat epäsuorat päästöt, kuten öjynporauksesta tai ydinvoimalan rakentamisesta johtuvat päästöt.

Editoitu 22.10.2018: Lisätty johdanto-kappale, tarkennettu kuvaajien selosteita, lähde sähköauton energian kulutuksesta vaihdettu, lisätty laskelmataulukot.

Tarkista onko autosi yhteensopiva

eFlexFuel ei ole saatavilla diesel tai suoraruiskullisiin (esim. TSI, CGI, FSI, GDI, EcoBoost) moottoreihin.

Hakutulokset

Jos hakutuloksesi antaa useamman päivityssarjan (esim. EV-1 ja EV-6), varmista oikea liitintyyppi autostasi.


Jos et löydä autoasi yhteensopivuuksista niin voit jättää meille yhteensopivuuskyselyn. Vastaamme mahdollisimman pian.

Suoritetaan hakua... Älä päivitä sivua!

Lähetetään viestiä... Älä päivitä sivua!

Kiitos viestistäsi!

Sait juuri äsken sähköpostiisi vahvistuksen viestistä. Jos et saanut viestiä niin katso roskapostisi. Jos ei sieltäkään löydy niin todennäköisesti kirjoitit sähköpostisi väärin.

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Lähetys epäonnistui.

Tarkista antamasi tiedot!

Päivitä sivu ja yritä myöhemmin uudestaan...

Nyt tapahtui jokin virhe!

Päivitä sivu ja yritä myöhemmin uudestaan...

Asiakkaamme ovat säästäneet € polttoainekuluissa

Fossiilisia CO2-päästöjä vähennetty kilogrammaa

Tämä vastaa käytännössä samaa, kun noin muovikassia valmistetaan ja hävitetään

Tankattu suomalaista biopolttoainetta litraa

Suomessa ajettu kilometriä etanolilla bensiinin sijaan

Kaikki asiakkaamme yli kilometriä

Tarkasta omat vaikutuksesi säästölaskurilla

Lukemat perustuvat myytyjen eFlexFuel-laitteiden määrään, keskimääräiseen ajosuoritteeseen bensiiniautolla, keskimääräiseen polttoaineiden hintaeroon, keskimääräisen kulutuksen nousuun E85- ja RE85-polttoaineilla sekä seuraaviin lähteisiin: (VTT, 2006), (EPA).

Avainlipputuote Etanoliautoilijaksi St1 Motonet MTK K1 Tankille.fi