Tekninen Tuki

Asennusohje

Tältä sivulta löydät tarvittavan informaation eFlexFuel-laitteen asennusta varten. Asennusohje PDF-muodossa.

Katso myös etanoliautoilijan pikaopas.


Sisällysluettelo


1. Ennen asennusta

Ennen asennusta käy läpi seuraavat kohdat. Älä tankkaa etanolia ennen asennusta.

Tarkista, että tuotelaatikon sisältö on oikea.

Tarkista, että sinulla on tarvittavat lisäosat.

Asennukseen tarvittavat työkalut:

 • Yleismittari
 • Lisäksi voit tarvita polttoainelinjan avaustyökaluja, ruuvimeisseleitä tai vastaavia perustyökaluja.

Tarkista seuraavat asiat ennen seuraavaan kohtaan siirtymistä.


2. Valmistelu

Katso alla oleva video asennusta edeltävistä toimenpiteistä.


3. Asennus

3.1 Polttoainelinjan irrotus

Etanolianturi voidaan kytkeä polttoaineen paluu- tai tulolinjaan. Polttoaineen virtaussuunnalla anturin läpi ei ole väliä. Etanolianturi on hyvä kytkeä mahdollisimman lähelle polttoainetukkia.

 1. Avaa polttoainetankin korkki, että paine poistuu polttoainelinjasta.
 2. Etanolianturia ei tule asentaa paikkaan, jossa on liikkuvia osia tai korkea lämpötila. Moottorin liikkeestä johtuva hankaus voi vahingoittaa huonoon paikkaan asennettua polttoaineletkua. Korkea lämpötila voi aiheuttaa polttoaineletkun sulamisen.
 3. Puhdista liitokset ennen polttoainelinjojen avaamista.
 4. Polttoaineletku tulee asentaa ilman tiukkoja mutkia. Ohjeellinen minimisäde mutkalle on 80 mm.
 5. Etanolianturin asentamisessa tulee käyttää oikeankokoisia pikaliittimiä ja sovittimia.
 6. Käytä tarvittaessa eFlexFuel-tarvikepakkauksen mukana olevaa polttoaineletkua.
 7. Polttoaineletkun asennuksessa ei saa käyttää liuottimia.
 8. Voitele pikaliittimien tiivisteet puhtaalla moottoriöljyllä (varmista, että liuotin soveltuu muoviosille).

3.2 Etanolianturin asennus

Asennus, kuva F:

 1. Etanolianturi
 2. Etanolianturin liitinjohto (kuva A; 4)
 3. Polttoaineletku ja letkukiristimet
 4. Pikaliitin

Kun olet asentanut pikaliittimet paikoilleen, varmista niiden kunnollinen lukkiutuminen vetämällä ja työntämällä liitintä edestakaisin.

Katso alla olevalta videolta uuden polttoainelinjan oikea kiinnitystapa:

Tarkista seuraavat asiat ennen seuraavaan kohtaan siirtymistä.

3.3 Johtosarja

Johtosarja, kuva A:

 1. Riviliitin
 2. Maajohto
 3. Lämpötila-anturi
 4. Etanolinanturin johto
 5. Polttoainesuuttimeen kytkettävä liitin (naaras)
 6. Terminaalipari koirasliittimelle
 7. Koirasliitin
 8. Laajennusliittimet (5-8 sylinterisiin autoihin)
 9. Laajennusjohto (5-8 sylinterisiin autoihin)

Liittimien irrotus polttoainesuuttimista, kuva B:

 1. Polttoaineen paluulinja (ei kaikissa autoissa)
 2. Polttoainetukki
 3. Polttoaineen tulolinja (painelinja)
 4. Polttoainesuutin
 5. Auton alkuperäiset suutinliittimet

Irrota polttoainesuuttimiin kytketyt liittimet

Varmista, että polttoainesuuttimista irrottamasi liittimet ovat samaa tyyppiä ja yhteensopivat johtosarjan liittimien kanssa ennen asennuksen jatkamista. Ota tarvittaessa yhteyttä myyjään.

3.4. Suutinliitinten napaisuus

Jotta johtosarja voidaan kytkeä oikein, tulee irrottamiesi suutinliitinten napaisuus tarkistaa. Käytä yleismittarin johtavuusasentoa (piippaus-asento). Yleensä positiivinen puoli on samalla johtovärillä.

Mittaa irrottamasi liittimet samoin päin. Muista kumpi napa liittimestä antoi merkkiäänen. Tarvitset tämän tiedon seuraavassa vaiheessa.

3.5. Koirasliittimien napaisuus ja asennus

Selvitä koirasliittimien asennussuunta irroittamiisi suutinliittimiin. Työnnä johtosarjan punaiset johdot koirasliittimiin siten, että punainen johto tulee merkkiäänen osoittamalle puolelle.

3.6. Johtosarjan asennus

Johtosarja on valmis kytkettäväksi, kun kaikki koirasliittimet on asetettu paikoilleen. Älä sekoita auton alkuperäisten suutinliittimien järjestystä! eFlexFuelin johtosarjan suutinjohdot voivat olla missä tahansa järjestyksessä. Ensimmäinen suutinjohto, joka on varustettu punaisella +12 V johdolla (voi olla myös merkattu punaisella kutistesukalla) pitää olla aina kytkettynä. eFlexFuel saa käyttöjännitteen sekä toiminnallisuuden tästä johdosta.

 1. Liitä johtosarjan koirasliittimet aikaisemmin irroittamiisi auton suutinliittimiin
 2. Liitä johtosarjan naarasliittimet auton polttoainesuuttimiin

Huomio moottoripyörien asennukseen

Jos moottori on varustettu sylinterimäärään nähden kahdennetuilla suuttimilla (4 sylinteriä -> 8 suutinta), tulee ensimmäinen suutinjohto kytkeä ns. primäärisuuttimille (lähempänä sylinterikantta). Jos ensimmäinen sylinterijohto asennetaan sekundäärisuuttimille, niin eFlexFuel ei toimi.

Aseta lämpötila-anturi paikoilleen

Hyvä paikka anturille on esimerkiksi ruiskusuuttimien vieressä lähellä moottorin kantta tai moottorin venttiilikannen päällä. Lämpötila-anturia ei saa asentaa moottorin pakosarjan läheisyyteen.

Ohjainyksikäön asettaminen paikoilleen

Kiinnitä ohjainyksikkö tukevasti paikoilleen konehuoneeseen. Asennuspaikan tulee olla sellainen, että laite ei altistu liialliselle kosteudelle tai kuumuudelle. Varmista ettei ohjainyksikkö ole kosketuksissa liikkuviin osiin.

Johtosarjan kiinittäminen paikoilleen

Varmista, että ohjainyksikön riviliittimen terminaalit ovat suorassa ennen kuin painat riviliittimen pohjaan. Kytke johtosarjan riviliitinohjainyksikköön. Varmista myös, että riviliitin lukittuu kunnolla paikoilleen

Kytke johtosarjan etanolianturin johto kiinni anturiin.

3.7. Maajohdon kytkeminen

Kytke johtosarjan maajohto joko suoraan auton akun miinus-napaan tai auton metallirunkoon maajohdon päässä olevan rengasliittimen avulla. Varmista rengasliittimen kunnollinen kosketus.

Tarkista seuraavat asiat ennen seuraavaan kohtaan siirtymistä.

3.8. Asennuksen viimeistely

Kiinnitä johtosarja konetilaan siten, ettei se jää mistään kohdasta kireälle tai osu liikkuviin osiin. Johtosarja kestää turvallisesti +100 °C lämpötilan, mutta vältä kuitenkin sen kiinnittämistä moottorin kuumimpiin osiin.

 1. Käynnistä moottori
 2. Moottorin tulee käydä normaalisti. Tosin ensimmäinen käynnistyskerta asennuksen jälkeen voi olla hieman heikko, jos etanolianturi on asennettu tulolinjaan (polttoainelinjassa ei ole polttoainetta)
 3. Kun olet käynnistänyt moottorin, varmista etanolianturin asennuksessa tehtyjen polttoaineliitosten pitävyys. Pienikin vuoto voi aiheuttaa tulipalovaaran
 4. Mikäli auto ei käynnisty, tarkista johtosarjan maajohdon kiinnitys
 5. Mikäli moottori käy huonosti, tarkasta suutinliittimen napaisuus ja kytkentä
 6. Voit tarkastella laitteen toimintaa mobiililaitteella
 7. Asennus on valmis ja voit tankata autoosi bensiiniä, E85-polttoainetta tai niiden seosta

Asennus on valmis ja voit tankata autoosi bensiiniä, E85-polttoainetta tai niiden seosta.

Tarkista seuraavat asiat ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.


4. Kylmät sääolot

Mikäli moottorin käynnistyvyydessä ilmenee ongelmia, vältä pitkiä startteja. Tee lyhyitä noin kahden sekunnin starttauksia pitäen muutaman sekunnin tauko starttauksien väleillä. Näin etanoli ehtii höyrystyä moottorissa ennen uutta käynnistysyritystä.

Mikäli käynnistyvyys heikkenee pakkasilla, voi sitä helpottaa käyttämällä lohkolämmitintä tai lisäämällä tankkauksen yhteydessä E85:n sekaan 5-10 % bensiiniä.


5. Yleistä

Polttoainemittarin näkymä ei vastaa todellisuutta.

eFlexFuel App näyttää vikakoodeja.