Tekninen Tuki

Autoni käy raskaasti lämpöisellä moottorilla

Jos auto käy raskaasti käynnistyksen jälkeen lämpöisellä moottorilla niin on syytä epäillä, että lämpötila-anturi on kytketty liian kauas moottorista. Lämpötila-anturin kuuluu olla mahdollisimman lähellä todellista moottorin lämpöä.

Lämpötila-anturia käytetään ainoastaan käynnistyksessä. Jos lämpötila-anturi näyttää selkeästi kylmempää lämpötilaa kuin moottori niin käynnistyksessä tulee liikaa kylmärikastusta. Tällöin polttoainetta annetaan startissa liikaa, joka voi aiheuttaa käyntihäiriötä.