Tekninen Tuki

Sytytyskatkoksia sylinteireissä

Yleisin vika sytytyskatkoksiin on heikot kontaktit johtosarjan koirasliittimissä. Monesti terminaalit eivät lukitu kunnolla, jos terminaalin esim. työntää sisään väärässä kulmassa.

Sytytyskatkoksiin vaikuttaa paljon myös johtosarjan asennuspaikka. Katso: "Johtosarjan asennus tulppien ja puolan laheisyyteen".

Korjaus

  • Tarkasta liittimet ja niiden kiinnitys.
  • Tarkasta maapiste.
  • Koirasliittimien napaisuus on väärin päin.
  • Koirasliittimien terminaalit ovat kytketty ylösalaisin. Katso kuva. Jotkin terminaalit voivat "lukittua", jos ne asennetaan liian syvälle koirasliittimeen